Wie was Barzillai?

Wie was Barzillai?

Barzillai is een persoon uit de bijbel, die David hielp toen hij op de vlucht was voor Absalom.

In Mahanaïm kwamen Sobi de zoon van Nahas (uit Rabba van de Ammonieten), Machir de zoon van Ammiël (uit Lodebar) en Barzillai (uit Rogelim in Gilead) naar David toe. Ze brachten van alles voor hem en zijn mannen mee: dekens, schalen, potten en pannen, graan, meel, geroosterd graan, bonen, geroosterde linzen, honing, boter, schapen, geiten en kaas. “Want,” zeiden ze, “de mannen zullen wel hongerig, dorstig en moe zijn geworden in de woestijn.” (lees het hele gedeelte in de BasisBijbel in 2 Samuël 17)

De betekenis van de naam is: ijzer, sterk. Misschien in de betekenis van ijzerbewerker of ijzersmid. De meest aannemelijke betekenis van de naam is volgens velen echter eenvoudig: smid.

Ondanks dat Barzillai met met enkele zinnen in de Bijbel beschreven wordt kan hij toch gezien worden als een inspirerend persoon. Met een zelfde intentie als Barzillai willen wij via onze stichting mensen die God volgen helpen wanneer ze hulp  nodig hebben.

Een mooie visie op het verhaal van Barzillai is te vinden in het boek  “The Roller Coaster of Unemployment: Trusting God for the Ride” van  Sarah Hupp, waarbij zij tot de ontdekking komt dat ook wanneer je misschien zelf niet veel geld bezit of een bescheiden inkomen hebt, dat je toch in praktische zin mensen kan helpen. Zoals Barzillai David hielp door het schenken van graan, bonnen, melk, kaas en potten.