Ons Plan

Ons Plan

Het beleidsplan van Stichting Bazillai

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Het werk dat Stichting Barzillai doet

Stichting Barzillai ondersteund wereldwijd christenen en christelijke projecten, gericht op de volgende zaken;

  • Verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus
  • Het helpen van mensen in nood als gevolg van omstandigheden, natuurrampen en dergelijke
  • Het bieden van kansen voor kinderen en jongeren om een betere toekomst op te bouwen door (bij)scholing
  • Het ondersteunen van projecten waarbij medische zorg wordt geboden
  • Het ondersteunen van zorgvuldig geselecteerde andere stichtingen en organisaties die bovenstaande doelen bevorderen

De primaire doelstelling is dat middels deze projecten en personen de boodschap van Jezus Christus gedeeld wordt met andere mensen. Daarnaast kan dus ook ondersteuning geboden worden op het vlak van scholing, gezondheid en dergelijke.

Onze stichting wil voornamelijk kleine projecten ondersteunen omdat daar goed zicht op te houden is en omdat er dan weinig overheadkosten gemaakt hoeven te worden. Waar mogelijk zal Stichting Barzillai samenwerken met andere (kleinschalige) stichtingen om haar doelen te kunnen bereiken.

De overheadkosten worden voor de Stichting zo laag mogelijk gehouden. het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

De manier waarop Stichting Barzillai geld werft

Stg. Barzillai is afhankelijk van incidentele giften van bedrijven, particulieren en andere organisaties. Er wordt geen reclame gemaakt voor de stichting, maar vooral via het netwerk van de bestuursleden en overige betrokkenen worden de donaties geworven. Uiteraard is het mogelijk om per bank een donatie over te maken voor een project. Zie op de pagina contact voor onze bankrekening.

Het beheer van het vermogen van de stichting

Veel vermogen is er nog niet in stichting Barzillai. De ontvangen giften zullen worden aangehouden op de bankrekening (of bij voldoende middelen zal dit op een spaarrekening worden gezet).

De besteding van het vermogen van de instelling

Veel vermogen is er nog niet in stichting Barzillai, en het is ook de bedoeling om de binnengekomen gelden binnen een periode van enkele dagen tot maximaal 1 jaar weer te besteden aan de projecten.